Wat is RMTi?

RMTi is een Reflex Integratie Methode

RMTi is gebaseerd op het werk van Kerstin Linde, een Zweedse bewegingsspecialist. Zij ontwikkelde bewegingen die gebaseerd waren op haar observaties van hoe baby's en kinderen bewegen. 


De bewegingen in Rhythmic Movement Training International (de Rhythmic Movements) bootsen de natuurlijke bewegingen na die jonge kinderen van nature maken.

 

In de RMTi sessies werken we met deze Movements om de primaire reflexen te helpen om te integreren, waardoor communicatie, gedrag, beweging, leren, emotieregulering en algemeen welbevinden de kans krijgen om te ontwikkelen.

 

Rhythmic Movement Training International (RMTi) is gebaseerd op de rol van de natuurlijke bewegingen van een baby gedurende de verschillende fases van de ontwikkeling:

  • Voor de geboorte
  • De eerste 6 maanden na de geboorte
  • Wanneer zij zich gaan oprichten op handen en knieën
  • Als zij gaan leren lopen

 

Deze bewegingen zijn cruciaal voor het aanleggen van het fundament van het neurale netwerk en de groei en myelinisatie van de neurale verbindingen in het brein. Zij zijn ook belangrijk voor het opbouwen van hoofd- en nek controle, spierspanning en lichaamshouding.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een kind om de wereld in te gaan met zelfvertrouwen, gemak en de mogelijkheid om eigen keuzes te maken.

 

RMTi werkt met  het integreren van nog niet, of nog niet goed ontwikkelde baby reflexen (ook genoemd als primaire reflexen of pre-natale reflexen) die aanwezig zijn bij kinderen en volwassenen met leer- en ontwikkeling problematiek als ADD/ADHD, ASS, dyslexie, dyspraxie, schrijf problemen, moeilijkheden met aandacht en begrip en coördinatie problemen.


De methode is ook succesvol gebleken in het werken met kinderen en volwassenen met angst en paniekstoornissen, emotionele onbalans, gedragsproblemen, Parkinson, PTSD en prikkelverwerkingsstoornissen.

 

Rhythmic Movement Training International biedt de mogelijkheid om weer terug in balans te komen.

Iedereen kan er baat bij hebben, ongeacht leeftijd of begin niveau.

De bewegingen (Rhythmic Movements ) zijn effectief bij het integreren van reflexen, de brein ontwikkeling, het optimaliseren van vaardigheden, reduceren van stress, opheffen van leerblokkades en bevorderen van het welbevinden.

 

RMTi is geen snelle quick fix en vraagt een bepaalde tijdsinvestering maar al vele mensen hebben ondervonden dat zij er baat bij hebben.


Gecertificeerde  RMTi Consultants kunnen er voor kiezen om alleen met de RMTi Movements en reflex integratie technieken te werken, maar de bewegingen kunnen ook samen met andere technieken en werkwijzen gebruikt worden.

Over het algemeen begint men met een screening van de actieve reflexen, en daarna werkt men met een serie van Rhythmic Movements om het systeem te helpen een verandering tot stand te brengen van een niet-comfortabele houding naar een meer natuurlijke manier van bewegen.

Wanneer de bewegingen moeiteloos, gecoördineerd, en ritmisch uitgevoerd kunnen worden heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van de samenwerking van het brein met het lijf.

 

Deze manier om de brein-lijf samenwerking te stimuleren is over de hele wereld als zeer effectief gebleken. Zeer veel positieve veranderingen zijn zichtbaar geworden door het integreren van de nog actieve reflexen op deze wijze, en deze vormen de basis voor leren, gedrag en bewegen.


De bewegingen (Rhythmic Movements) zijn makkelijk te leren en ouders kunnen ze eenvoudig thuis met hun kinderen gebruiken.

Kinderen vinden de ritmische bewegingen fijn en voelen dat ze er baat bij hebben. Ook volwassenen merken dat ze meer gecoördineerd gaan bewegen door het doen van de bewegingen en vinden ze makkelijk uit te voeren en te onthouden.

 

Moira Dempsey heeft als co-founder van deze methode een tweetal boeken geschreven waarin de methode, de achtergronden en de reflexen worden beschreven.