De cursussen

Level 1 en Level 2  

Reflexen zijn de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken, voelen en doen.


Is deze ontwikkeling echter belemmerd, dan kan het kind problemen krijgen op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en het leren op school.


Door deze reflexen te stimuleren om zich door te ontwikkelen kan het kind weer groeien op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.


De Rhythmic Movements zijn een reeks van oefeningen die door een kind, eventueel met aanwijzingen van de begeleider en hulp van ouders , zelf gedaan kan worden.


In de cursus worden de reflexen uitgelegd, hoe zij kunnen storen op de ontwikkeling en welke van de Rhythmic Movements ingezet kunnen worden om deze reflexen te integreren.
Deze methode is heel praktisch in te zetten in praktijk of gymzaal en heeft als voordeel dat er in de cursus praktische kaartensets verkrijgbaar zijn waarop reflexen en de oefeningen staan uitgelegd.

 

Deze cursus wordt op 3 locaties in het Nederlands gegeven.

Al het bijbehorende cursusmateriaal is in het Nederlands.

Level 3 Reading and Writing

Na de Rhythmic Movement Training 1 & 2 kun je in de cursus L3 Reading & Writing leren welke reflexen invloed hebben op de schoolse vaardigheden lezen en schrijven .


Kinderen met bv. een niet geïntegreerde ATNR, STNR of TLR hebben vaak last van ogen die moeite hebben met focussen, accommoderen en samenwerken, en hebben het vaak moeilijk met het herkennen en oversteken van hun middellijn.
Hun richtingsontwikkeling en het lateralisatieproces is (nog) niet goed voltooid waardoor zij moeite hebben met het werken van links naar rechts, het positioneren in de ruimte, het onderscheiden van letters die veel op elkaar lijken (d,b,p,q) en het automatiseren van de woordbeelden.


Aan de hand van de Rhythmic Movements leer je hoe je deze reflexen kunt stimuleren om zich door te ontwikkelen zodat het kind minder moeite krijgt met lezen en rekenen, school weer leuk gaat vinden en daardoor weer kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.


Na de focus op ontwikkeling, gedrag en emoties in L1 & L2 is dit het logisch vervolg wat met name toegespitst is op de ontwikkeling van het 'leerbrein'.


Deze module wordt eveneens in het Nederlands gegeven.

Al het bijbehorende cursusmateriaal is in het Nederlands.

Making Connections

Beweging is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het brein en alle daarmee samenhangende functies op het gebied van bewegen,              gedrag en leren.


Beweging doet de verbindingen in het brein groeien en versterken en heeft invloed op al het voelen, denken, durven, leren en bewegen van een mens.


De Rhythmic Movements kunnen het brein helpen te groeien wanneer er ergens een belemmering is ontstaan. Met behulp van de ritmische en zachte bewegingsoefeningen komt het brein weer in balans en worden de reflexen gestimuleerd om zich ( weer) op de juiste wijze te gaan ontwikkelen waardoor kinderen weer grip krijgen op het reguleren van hun emoties en gedrag, zij meer coördinatie krijgen in hun bewegingen en zij weer makkelijker mee kunnen doen op school.


In deze nieuwe cursus van Moira Dempsey, 'Making Connections'  wordt uitgelegd hoe het brein ontwikkelt en welke invloed elk stukje van deze ontwikkeling heeft op de groei van een kind op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief gebied.

In deze cursus worden alle verbindingen gelegd zodat je nog meer leert over hoe belangrijk de reflexen zijn voor de ontwikkeling van het hele kind.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die belangstelling heeft voor Reflex Integratie met behulp van de Rhythmic Movement Training.

Deze cursus is een voorwaarde om consultant te kunnen worden.

Face the Fear

Veel kinderen hebben last van (faal)angst en stress.

 

Wanneer een kind in stress is, heeft dit invloed op het denken, durven en doen van een kind. Stress zet de hersenen 'op slot'. Informatie kan er niet in, of uit, en het emotionele brein kan zich niet meer handhaven en valt terug naar de vecht, vlucht of verstijf reactie. Kinderen krijgen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en/of buikpijn, of laten dit zien in hun gedrag.

 

In de RMTI cursus Face the Fear krijg je te horen welke reflexen zeer actief zijn bij kinderen met angst en stress klachten, en welke reflexen mee liften. Je gaat leren hoe je kunt zien dat deze reflexen actief zijn, en met welke Rhythmic Movements je kunt gaan werken om deze reflexen te integreren, waardoor ze niet meer actief zijn en het kind zich weer veilig gaat voelen in zijn of haar eigen lijf.

 

Deze cursus wordt door een Engelse instructor gegeven.